Hackathon – challenge 2

20-21 september 2019

De uitdaging

Hoe kunnen we de containergoederenstromen op een specifiek traject tussen Luik en Antwerpen (en daarbuiten) gaan stroomlijnen; gebruik makende van de verschillende transportmodi en de verschillende beschikbare terminals?

De context

De haven van Antwerpen is een gateway voor zowel import en export vanuit alle uithoeken in de wereld. Hierbij moeten de goederen telkens vanuit het binnenland tot aan de haven worden gebracht, en omgekeerd. Deze transporten gebeuren op verschillende manieren: met binnenschepen, met de trein en vooral met de vrachtwagen. Dit supply-chain gebeuren is echter vaak niet gestroomlijnd of op elkaar afgestemd. Er wordt meestal gekozen voor de transportmanier waar men het meest mee vertrouwd is, en het eenvoudigst in gebruik.

Er is weinig geweten welke volumes er lopend zijn op een bepaalde corridor of hoe een gehele container journey eruitziet.

Hoe kunnen we goederenstromen optimaliseren? Kunnen we de zwaktes van een supply-chain keten openleggen en hiervoor oplossingen bedenken? Kan er een optimalisatie-algoritme gecreëerd worden qua tijd en modus, zodat vervoer van goederen efficiënter en effectiever kan gebeuren? Is het zinvol om forwarding te gaan digitaliseren? Wat kunnen we dan doen met deze data?

In dit hele gebeuren dienen we bijvoorbeeld ook rekening te houden met het beleid van regio’s, steden en gemeenten voor wat betreft last-mile delivery; met potentiële samenwerkingen tussen verladers; …, freight forwarders, terminals en rederijen.

Presenting partners